aigua clara
AIGUA CLARA
LA NOSTRA COOPERATIVA
‣ Qui Som
‣ Valors
‣ Els Nostres Llauradors
PRODUCTES
CAMPANYA TARONJA
ACTIVITATS
PUNTS DE VENDA
CONTACTAR

COMERÇ JUST

Què és el Comerç Just?
El Comerç Just és una associació comercial basada en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major igualtat al comerç internacional. Contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i vetllant pels drets laborals dels productors i treballadors marginats, particularment al Sud.
El Comerç Just és una alternativa al comerç tradicional. Davant els criteris merament econòmics d’aquest, té en compte valors ètics que comprenen aspectecs comercials i ecològics. El comerç Just respecta un intercanvi comercial què es minimitza al màxim el número d’intermediaris, es busca un vincle més directe entre productor i comerciant. A més, aconsegueix que els camperols i xicotets productors de zones empobrides troben una forma de viure dignament del seu treball. Els consumidors obtenen productes de qualitat, amb la garantia que s’han respectat els drets dels treballadors. Es demostra que és possible fer compatibles els criteris econòmics amb els socials i ecològics.
No sempre el producte comercialitzat com producte de comerç just es produeix en el país originari, de vegades sols s’importen les primeres matèries per a la seua elaboració i es manufactura en el país receptor. És degut al fet que la legislació del país importador grava amb aranzels excessius la importació de productes manufacturats procedents de països en vies de desenvolupament i, en canvi, les primeres matèries no les graven amb tants impostos perquè les necessiten a fi queles empreses autòctones puguen produir manufactures. És paradoxal el que arriba a passar aleshores, els països en vies de desenvolupament exporten les seues matèries primeres (fruit de l’explotació dels seus recursos naturals) i després han de comprar els productes manufacturats a partir de les seues primeres matèries en els països desenvolupats a un preu desorbitat. Aquestes polítiques proteccionistes aplicades tant per la UE com pels EEUU sumades a les subvencions dels seus productes agrícoles entren en clara contradicció amb la seua aposta pel lliure mercat.
El Comerç Just i el Deute Extern
Les polítiques neoliberals aplicades pels països desenvolupats en els països en vies de desenvolupament a través de les Polítiques d’Ajustament Estructural dictades pel BM i el FMI desemboquen en un cercle viciós que fomenta la retroalimentació de la pobresa, donat que obliguen a aquests països a sobreexplotar els seus recursos naturals perjudicant el medi ambient per a poder explotar les primeres matèries que tenen i pagar així el deute extern acumulat i els interessos generats, al mateix temps que els obliguen a reduir les despeses socials (educació, sanitat, cultura, etc.) per poder fer front a aquest deute.
Quines condicions ha de complir el Comerç Just?
En la relació amb camperols i productors, es garanteix un salari just pel seu treball. Els productors han de destinar una part dels seus beneficis a les necessitats bàsiques de les seues comunitats: sanitat, educació, formació laboral, etc. A més s’estableix una relació a llarg termini i es garanteix una part del pagament dels productes d’avantmà; ambdues condicions afavoreixen que les comunitats puguen planificar el seu desenvolupament. Una condició important és evitar l’explotació infantil. Finalment es promou la participació en la presa de decisions i el funcionament democràtic, la igualtat entre homes i dones i la protecció del medi ambient.
Quins són els principals productes de Comerç Just?
Els productes que es comercialitzen com productes de comerç just corresponen als principals productes agrícoles cultivats en països en vies de desenvolupament com: el te (a l’Índia o Sri Lanka), el cacau o el xocolate ja manufacturat (Bolívia, Equador, països africans), el sucre (Cuba, etc.), el café (Nicaragua, El Salvador, Cuba, etc.). A banda dels productes agrícoles, que són el gros dels productes de comerç just, també es comercialitzen així els productes d’artesania textil, fusta, etc. d’aquests països en vies de desenvolupament.
Enllaços sobre el comerç just i el consum responsable
http://www.forocomerciojusto.org/
Espai de Comerç Just
http://www.e-comerciojusto.org/
Coordinadora Estatal de Comerç Just
http://www.xarxaconsum.net
Xarxa de Consum Solidari. Importadors i distribuidors de comerç just, Tenda de comerç just i consum responsable, Barcelona, Cataluny
http://www.mundosolidario.net/
Comerç Just i Solidari. Importació, distribució i  venda de productes de Comerç Just
http://www.sodepau.org
Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau. ONG, importadors i distribuidors de comerç just
http://www.setem.org
Federació d’Organitzacions Solidàries
http://www.nodo50.org/espanica
Distribuidor de café de Comerç Just de Nicaragua
http://www.covadaterra.org/
A cova da terra. Tenda de comerç just i  consum responsable, Lugo, Galiza.
http://www.comerciojustoclm.org/
Xarxa de CJ i Consum Responsable Castilla la Mancha
http://cric.pangea.org
CRIC (Centre de Recerca i Informació de Consum)
http://www.ideas.coop/
IDEAS Economia Solidària i Comerç Just 

Altres:
Afoca, Punt de Comerç Just, Barcelona, Catalunya
Apassos, Tenda de comerç just, Santa Coloma de Gramanet, Catalunya
Aram Món Alternatiu, Tenda de comerç just, Vilafranca del Penedès, Catalunya
Colectivo de Apoyo a la Rebelión Zapatista, Importador de café zapatista, Barcelona, Catalunya.
Consumo Respeto, Associació de comerç just i Consum Responsable, Daimiel, Castilla la Mancha
Delaterra, Tenda de productes ecològics i de comerç just, Catalunya
DiDeSUR, Tenda de Comerç Just , Azuqueca de Henares, Castilla la Mancha.
Elkartruke, Distribuidor, Andoain, Euskal Herria
Emaús Fundación Social, 3 tendes amb seu en Donosti/San Sebastián, Euskal Herria
Jayma, Tenda de comerç just, Tomelloso, Castilla la Mancha.
La Aldea del Sur, Distribuidors de productes ecològics i de comerç just, Madrid, Madrid
L’arcu la vieya, Tenda de comerç just, Oviedo, Asturias
L'ecoespai de Rusafa, Tenda de productes ecològics i de comerç just, València, País Valencià
Minga, xarxa francesa pel desenvolupament econòmic d’un vertader comerç just, França.
Mon Verd, Cooperativa distribuidora de productes ecològics, Barcelona, Catalunya
Pachamama, Tenda de comerç just, Ciudad Real, Castilla la Mancha
Panxea, Tenda de comerç just, Santiago de Compostela, Galicia
Picu Rabicu, Tenda de comerç just i consum responsable, Xixón, Asturias
Red de Comercio Justo y Consumo responsable de Castilla la Mancha, Castilla la Mancha.
Sodepau, Tenda de comerç just, Barcelona, Catalunya
Sodepau P.V. , O.N.G / Tenda de comerç just, València, País Valencià
Sodepaz, Importadors i distribuidors de comerç just, Madrid, Madrid
Soldepaz-Pachakuti, Associació de desenvolupament i cooperació Internacional, Asturias.
Tota Cuca Viu, Cooperativa de consum responsable, Barcelona, Catalunya
Userda 9, Cooperativa de consum responsable, Barcelona, Catalunya