aigua clara
AIGUA CLARA
LA NOSTRA COOPERATIVA
PRODUCTES
CAMPANYA TARONJA
‣ Comprar i Calendari
‣ On Conreem
‣ Conservació
‣ Preguntes
ACTIVITATS
PUNTS DE VENDA
CONTACTAR
Evolució en la Conservació
NAVELINA
CULTIU ECOLÒGIC                                CULTIU CONVENCIONAL
Setmana 1


Setmana 2


Setmana 3


Setmana 4


Setmana 5


Setmana 6


Setmana 7


Setmana 8


Setmana 9


Setmana 10


Setmana 11


Setmana 12


Setmana 13


Setmana 14


Setmana 15


Estudi comparatiu
Conservació de cítrics ecològics i químics,
efectuat per la Dra. Maria Dolores Raigón,
catedràtica de Química en la Universitat politècnica de València

 

TARONGES D' ESTIU EN AIGUA CLARA
En Aigua Clara respectem els cicles naturals de la fruita i de la verdura, collint-la sempre en el seu grau òptim de maduresa i de temporada.
En el cas de la taronja, collim la fruita sempre quant aquesta te el grau de sucre i acidesa adequat. No utilitzem l’etilè per “desverdisar” la fruita, tot i que és una pràctica autoritzada pel Comitè d’Agricultura Ecològica. Emprem la càmera frigorífica a temperatures de 8-10 ºC, sols per tenir la taronja unes dies i així aconseguir dues coses, evitar que les taronges amb algun colp apleguen a casa del consumidor i podreixen allí, ja que en dos o tres dies ens apareixen ací i podem triar-les. El segon avantatge és que ens permet regular els subministres de taronja als consumidors, així si plou o gela tenim taronja collida d’uns dies abans per subministrar.
La diferència amb la pràctica que efectua l’agricultura química és que nosaltres no les maurem abans d’hora, no controlem els fluixos de CO2 per conservar-les més temps i no juguem a mantenir la taronja setmanes o mesos a la càmera per esperar a millors preus de mercat.
Aquest és el funcionament de la taronja durant tota la campanya, però aplegats a aquestes dates ens trobem que ja sols queda una varietat, la valència late. Varietat que quant les temperatures augmenten reverdeix la taronja. També amb temperatures superiors als 20-25ºC comença a tenir greus problemes amb la mosca del mediterrani (ceratitis capitata)que la pica i diposita els seus ous dins la taronja. Als dies aquests ous donen lloc a larves que es mengen la taronja. Es per açò que en Aigua Clara fem una excepció amb aquesta varietat i la collim tota durant aquest més de maig i principis de juny, depenent de les temperatures. A partir d’aquests mesos la taronja es conserva en càmera de temperatura constant (mai amb control de CO2) i la mantenim per tindre taronja durant l’estiu.
Aquesta taronja manté bona qualitat organolèptica (sabor i olor) fins al setembre, encara que la pell envelleixi un poc. Si que és veritat que la relació àcid/sucres varia amb el temps, disminuint els primers i augmentant els segons, així com varia un poc de pes degut a la respiració del fruit que emet gasos i baixa un poc el seu pes. Tot i aquests factors de l’envelliment natural del fruit que en agricultura química s’eviten encerant els fruits (per que no respiren) i controlant el CO2. La taronja ecològica es conserva millor i manté be les seves propietats. Com demostren els estudis de la doctora Mª Dolores Raigón ( Catedràtica de química en la Universitat Politècnica de València). Així doncs podem tindre taronja ecològica, de qualitat i propera (no de Sud Àfrica o Sud Amèrica) durant l’estiu.
Equip de Control de Qualitat d’Aigua Clara
Alberic, 2 de Maig de 2013