aigua clara
AIGUA CLARA
LA NOSTRA COOPERATIVA
‣ Qui Som
‣ Valors
‣ Els Nostres Llauradors
PRODUCTES
CAMPANYA TARONJA
ACTIVITATS
PUNTS DE VENDA
CONTACTAR

JOSÉ JAVIER SERRA
1959

Anys com llaurador: Des de 1971
Anys com llaurador Ecològic: Des de 2008
Localització del camps: Terme d´Alberic
LA MEVA HISTORIA
ORIUNDEZ
Com a fill de llaurador, estudiant agrícola en València i després d’haver treballat en empresa privada, he triat com única manera de viure  i per satisfacció personal, tornar al camp. Cal destacar algunes de les meves raons:
RAONS
No tindre cap jeràrquic
No tindre subordinats, no haver de manar
No haver de donar cap explicació, ser lliure
I sobretot  rebre el que dóna la natura.  Conviure amb ella i observar-la  i prendre consciència d'on estàs.
HISTÒRIA DELS CAMPS
Recordava com a fill i net de llauradors, com es van adquirir els camps i quins eren els antics propietaris del terme, com per exemple:
D. Jose Maria Martínez de Pison i Martínez de Pison, industrial i comte, recordava que quan  anava en pantalons curts havia anat a veure el camp amb el seu pare,  que tenia aleshores 60 anys.  Per suposat  ni  sabia on es trobava el camp, vivia a València, Av. Marqués del Túria.
D. Leopoldo González de Santamarta i Fielmaser, advocat, terratinent, (crec que també marqués), vivia en València i en la Av. Marqués del Túria.
D. Gloria Fabra Chelvi, terratinent d’Alberic que per suposat també vivia a València a l’Avinguda del Marqués del Túria.
Aquests camps havien estat portats des de temps immemorials ...pels meus avantpassats i a principis del segle XX i finals dels segle XX, van poder ser comprats per ells.
CONCLUSIÓ
El meu pas per l’agricultura  em va donar la impressió que tot era quimica i poder tecnològic , això en l’últim any. La tradició oral, els mètodes de sostenibilitat, la manera de produir era vista com anticualla. A dia de hui, que ja no queden llauradors sinó empresaris agrícoles, s’estan adonant, que els que pareixien gegants en Alberic – Comunitat Valenciana – Espanya, no són més que xicotets parotets en mig de un món globalitzat.

Superficie treballada 3-4 HA Fertilizació ORGÀNICA NEGRE I ORGÀNICA MIX10
Tipus de producción Cítrics Bardisses UN CAMP
Varietats ARANJA,  NAVELINA, SATSUMA Esporga TOTS ELS ANYS
Tipus de llavors Tractaments ESTIU EN OLI
Tinença de la terra PRÒPIA altres
Tipus de reg A MANTA Control de l’herba ROTURACIONS EN TRACTOR I MULA MECÀNICA, GRATAR A MÀ

Motivacions
AMBIENTALS  I  ECONÒMIQUES